Ing. Lenka Šíšová ZOOREKVALIFIKACE

Ing. Lenka Šíšová  ZOOREKVALIFIKACE

Sídlo firmy:

Únětická 182,
Statenice, Černý Vůl
IČ:  69312184

 

Majitelka agentury:

Ing. Lenka Šíšová
tel.: 220 921 286
604 743 642
email: lenka.sisova@zoorekvalifikace.cz

 

Vedoucí produkce:

Mgr. Zvonimír Šíša
tel.: 736 446 279
email: zoorekvalifikace@seznam.cz

 

Produkce:

Eva Štefanová
Jelena Hanková
Dagmar Žárová
Rastislav Šíša
Daniel Šíša