Kurz: Kurz pro dopravce přepravující zvířataKOMU JE KURZ URČEN:

Zvířata pro obchodní účely může přepravovat na vzdálenost delší než 50 km pouze dopravce registrovaný příslušným orgánem veterinární správy. Dnem přistoupení České republiky do Evropské unie nabyl účinnosti § 8k odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 193/2004 Sb., ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při přepravě. Jednou z podmínek pro registraci dopravce je i odborná kvalifikace, kterou musí mít každý (tedy i zaměstnanec dopravce či třetí osoba jejímž prostřednictvím dopravce přepravuje). Nezbytnou součástí odborné kvalifikace je osvědčení o způsobilosti, které lze získat prostřednictvím kurzů pro získání kvalifikace dopravce přepravujícího zvířata.

Úspěšní absolventi obdrží od Ministerstva zemědělství ČR osvědčení s mezinárodní platností.

 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR UCHAZEČŮ:

Dokončené základní vzdělání

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Kurz se uskutečňuje v rozsahu:
8 výukových hodin teoretické výuky
4 výukové hodiny praktického cvičení:

Akreditaci k pořádání kurzu udělilo MZE ČR, mezinárodní osvědčení vydává MZE ČR

 

Problematiku dopravy zvířat jsme komentovali pro časopis Jezdectví
(ke stažení v pdf zde):

Článek Jezdectví

 

Termíny kurzu:

25.1.2018

Termíny přednášek kurzu:

25.1.2018
Praha, VUŽV Uhříněves

Místo konání: Praha

Cena bez DPH: 2500 Kč

Cena s DPH: 2500 Kč

přihlásit se na kurz