Kurz: Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy 41-078-H - kurz a profesní zkouškaAutorizaci pro pořádání zkoušek profesní kvalifikace Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy 41-078-H, kterou společnosti Byznet servis, s.r.o. udělilo Ministerstvo zemědělství ČR, najdete zde.

Vážení zájemci o kurz Chovatel se zaměřením na péči o zvířata v zooprodejnách a zájmových chovech, Ministerstvo školství ČR již nyní v rámci čisté rekvalifikace kurz neakredituje a zájemci o osvědčení v této profesi musí složit zkoušku v rámci standardu Národní soustavy kvalifikací – Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy (kód: 41-078-H). Pro složení zkoušky není třeba absolvovat již žádný kurz, ale je nutné vyhovět hodnotícímu standardu autorizujícího orgánu, kterým je Ministerstvo zemědělství, a jenž najdete zde. To klade větší důraz na vaši domácí přípravu. V této chvíli pro vás připravujeme jak jednoduchá a přehledná skripta, tak stránky s poznávačkou nejčastěji chovaných zvířat v zájmových chovech. Pro ty, kteří se k nám na zkoušku přihlásí, jsme připravili ZDARMA dvoudenní kurz v režimu – první úvodní den – několika denní přestávka k samostudiu a dva za sebou jdoucí dny, kdy v prvním z nich proběhnou ještě přednášky a druhý den se bude konat samotná zkouška. Hodinu a další podrobnosti ke zkoušce se dozvíte první den kurzu.

Zkouška je na trhu v tomto oboru novým institutem, a proto ne zcela jasně navazuje na všechny zákonné normy. Absolvováním tohoto kurzu splňovali zaměstnanci zooprodejen a dalších podobných institucí odbornou způsobilost (příloha č. 5 živnostenského zákona – cituji níže). Současně si ale absolvent tohoto kurzu mohl, společně s doložením čtyř let praxe, založit vázanou živnost Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy. O výklad, jak je tomu v případě složení této zkoušky s vázanou živností, jsme požádali Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Jeho stanovisko je ve stručnosti takové, že by složení zkoušky mělo nahradit Osvědčení z dříve akreditovaného kurzu Chovatel se zaměřením na péči o zvířata v zooprodejnách a zájmových chovech. Nicméně ministerstvo uvádí, že není nadřízeným orgánem, a proto nemůže živnostenským úřadům diktovat rozhodnutí. Před tím, než se rozhodnete u nás zkoušku profesní způsobilosti absolvovat za účelem založení vázané živnosti, doporučujeme vám navštívit příslušný živnostenský úřad, vzít si s sebou vyjádření ministerstva (stáhnete zde) a domluvit se, jaké dokumenty po vás bude požadovat. V případě potřeby vám poskytneme při jednání součinnost.

Další podrobnosti k průběhu kurzu a profesní zkoušky naleznete ve zvacím dopise po vyplnění přihlášky.