O společnosti

Agentura ZOOREKVALIFIKACE vznikla v roce 2001. V té době reagovala na potřeby obchodníků se zvířaty, kteří museli doložit odbornou způsobilost pro zřízení vázané živnosti „Obchod se zvířaty v zooprodejnách a zájmových chovech“. S postupem času ke kurzu pro obchodníky přibyla další témata kurzů, zaměřená na chov zvířat a ZOOREKVALIFIKACE se stala jednou z nejvyhledávanějších agentur zaměřených na tuto oblast. Kurzy agentury ZOOREKVALIFIKACE poskytují frekventantům jak teoretický základ, tak současně i mnoho nejnovějších poznatků z praxe. Vyučující lektoři jsou totiž nejen odborníky ve smyslu didaktickém (učitelé vysokých škol, zaměstnanci ministerstev), ale současně a hlavně odborníky z praxe.