Kurz: Kurz pro prodejce vyhrazených léčivých přípravkůKOMU JE KURZ URČEN:

Kurz je určen všem, kteří chtějí prodávat vyhrazené léčivé přípravky v souladu se zákonem o léčivech 378/2007 Sb. a vyhláškou 106/2008 Sb.Prodejce musí mít každou prodejnu regitrovánu pro prodej veteinárínch vyhrazených léčivých přípravků u Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně www.uskvbl.cz, pro prodej  humánních léčivých přípravků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze www.sukl.cz. Registrace se týká pouze prodejen (nikoli všech prodavačů), jejichž majitelé musí v případě kontroly doložit, že prodej zajišťuje proškolená osoba.

 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR UCHAZEČŮ:

Dokončené základní vzdělání

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Kurs obsahuje problematiku veterinárních a humánních léčiv, jejich skladování, mechanismus působení.

Garance akreditovaného lektora podle zákona 378/2007 a vyhl. 106/2008 Sb.

Seznam vyhrazených veterinárních léčivých přípravků najdete zde

Seznam vyhrazených humánních léčivých přípravků najdete zde

Termíny kurzu:

18.9.2019

Termíny přednášek kurzu:

18.9.2019
VUŽV Praha Uhříněves

Místo konání: Praha

Cena bez DPH: 2980 Kč

Cena s DPH: 3606 Kč

přihlásit se na kurz