hodnocení účastníků

Kurz: Kurz pro prodejce vyhrazených léčivých přípravkůKOMU JE KURZ URČEN:

Kurz je určen všem, kteří chtějí prodávat vyhrazené léčivé přípravky v souladu se zákonem o léčivech 378/2007 Sb. a vyhláškou 106/2008 Sb. Prodejce musí mít každou prodejnu registrovánu pro prodej veterinárních vyhrazených léčivých přípravků u Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně www.uskvbl.cz, pro prodej  humánních léčivých přípravků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Praze www.sukl.cz. Registrace se týká pouze prodejen (nikoli všech prodavačů), jejichž majitelé musí v případě kontroly doložit, že prodej zajišťuje proškolená osoba. 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR UCHAZEČŮ:

Dokončené základní vzdělání 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Kurz obsahuje problematiku veterinárních a humánních léčiv, jejich skladování, mechanismus působení.

 

Upozorňujeme na to, že vyhláška č. 106/2008 Sb., neuvádí dobu platnosti osvědčení, doba jeho platnosti je tedy podle zákona neomezená.

Garance akreditovaného lektora podle zákona 378/2007 a vyhl. 106/2008 Sb.

Seznam vyhrazených veterinárních léčivých přípravků najdete zde

Seznam vyhrazených humánních léčivých přípravků najdete zde

Termíny kurzu:

9.9.2024

Termíny přednášek kurzu:

9.9.2024
09:00 - 16:30 h

ONLINE

Místo konání: ONLINE
Cena bez DPH:
2 980.00 Kč
Cena s DPH:
3 605.80 Kč