hodnocení účastníků

Kurz: Kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy MODUL C - LIDOOPI Akreditaci k pořádání tohoto kurzu, kterou udělilo Ministerstvo zemědělství ČR pod č.j. MZE-50349/2021-18134, najdete ZDE

 

 

 

 

Test v rámci kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy obsahuje při zkoušce z modulu A 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se stanoví při zkoušce z modulu A doba 90 minut.

Na test při zkoušce z modulu B a z modulu C se použije odstavec 1 obdobně.

Pro úspěšné složení zkoušky a získání osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu A a zároveň nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu B. Pro úspěšné složení zkoušky a získání osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového po- čtu bodů při zkoušce z modulu A a zároveň nejméně 80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce z modulu C.“.