hodnocení účastníků

Kurz: JEDNODENNÍ KURZ PRO DOPRAVCE přepravující zvířataKOMU JE KURZ URČEN:

Zvířata pro obchodní účely může přepravovat na vzdálenost delší než 50 km pouze dopravce registrovaný příslušným orgánem veterinární správy. Dnem přistoupení České republiky do Evropské unie nabyl účinnosti § 8k odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 193/2004 Sb., ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při přepravě. Jednou z podmínek pro registraci dopravce je i odborná kvalifikace, kterou musí mít každý (tedy i zaměstnanec dopravce či třetí osoba jejímž prostřednictvím dopravce přepravuje). Nezbytnou součástí odborné kvalifikace je osvědčení o způsobilosti, které lze získat prostřednictvím kurzů pro získání kvalifikace dopravce přepravujícího zvířata.

Úspěšní absolventi obdrží od Ministerstva zemědělství ČR osvědčení s mezinárodní platností.

Pro přijetí do kurzu a úspěšné složení závěrečné zkoušky není podmínkou vlastnit řidičské oprávnění. Kurz si klidně můžete udělat v předstihu a řidičské oprávnění si dodělat až časem (až budete potřebovat reálně zvíře vozit).


KRITÉRIA PRO VÝBĚR UCHAZEČŮ:

Dokončené základní vzdělání

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Kurz se uskutečňuje v rozsahu:
8 výukových hodin teoretické výuky
4 výukové hodiny praktického cvičení:

Akreditaci k pořádání kurzu udělilo MZE ČR, mezinárodní osvědčení vydává MZE ČR

Při ztrátě průkazu postupujte prosím podle instrukcí ZDE

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

NEVÍTE ZDA POTŘEBUJETE ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ B NEBO E? Požádali jsme o vyjádření Ministerstvo dopravy ČR. Vysvětlení si můžete stáhnout zde.

 

PROBLEMATIKU DOPRAVY ZVÍŘAT JSME KOMENTOVALI PRO ČASOPIS JEZDECTVÍ
(ke stažení v pdf zde):

Článek Jezdectví

 

přeprava zvířat, dopravce, kamionová přeprava, koně, skot, ovce, kozy, zákony, Evropská unie, hospodářská zvířata, přepravce zvířat, doprava zvířat, cestování se zvířaty, levně, zoorekvalifikace ;rekvalifikační kurz pro obchod se zvířaty ;kurz pro dopravce zvířat ;kurz přeprava zvířat ;www.zoorekvalifikace.cz ;zrizeni obchodu se zviraty ;kurz pro přepravu zvířat ;dopravce zvířat ;rekvalifikační kurzy peče o zvířata;kurz pro dopravce zvirat, přepravci zvířat, doprava zvířat, kurz pro dopravce zvířat; nařízení Rady ES, zákon o ochrně zvířat, welfare

 

Termíny kurzu:

19.9.2024

Termíny přednášek kurzu:

19.9.2024
08:00 - 18:00 h

Praha–Uhříněves

Místo konání: Praha
Cena bez DPH:
2 590.00 Kč
Cena s DPH:
2 590.00 Kč