hodnocení účastníků

Kurz: Chovatel se zaměřením na péči o zvířata v zooprodejnách a zájmových chovechVážení zájemci o kurz Chovatel se zaměřením na péči o zvířata v zooprodejnách a zájmových chovech, Ministerstvo školství ČR již nyní v rámci čisté rekvalifikace kurz neakredituje a zájemci o osvědčení v této profesi musí složit zkoušku v rámci standardu Národní soustavy kvalifikací – Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy (kód: 41-078-H). Pro složení zkoušky není třeba absolvovat již žádný kurz, ale je nutné vyhovět hodnotícímu standardu autorizujícího orgánu, kterým je Ministerstvo zemědělství. Další podrobnosti o zkoušce profesní kvalifikace najdete zde.

KOMU JE KURZ URČEN:

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat vědomosti a dovednosti v oblasti chovu zájmových zvířat. Po jeho absolvování se frekventanti uplatní jako prodavači v zooprodejnách nebo po doložení příslušných let praxe jako obchodníci se zvířaty, exportéři – importéři zvířat nebo majitelé zooprodejen v rámci vázané živnosti Obchod se zvířaty v zooprodejnách a zájmových chovech podle živnostenského zákona 455/1991 Sb.

Cílem je rekvalifikace uchazečů o zaměstnání v oboru péče o zvířata v zájmových chovech. 

 

Akreditace MSMT-25609/2016-1/607 (skončila v říjnu 2019)

 

 

KRITÉRIA PRO VÝBĚR UCHAZEČŮ:

Kurz je koncipován jako dvoustupňový:
I.  stupeň pro uchazeče se základním vzděláním,
II. stupeň pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ: 

Kurz obsahuje teoretickou a praktickou část.
V teoretické části si frekventanti osvojí znalosti anatomie, fyziologie, reprodukce, veterinární péče, etologie chovu obratlovců a bezobratlých a zejména specifik chovu zvířat nejčastěji chovaných v zájmových chovech. Součástí tematického plánu jsou i právní aspekty chovu zvířat v zájmových chovech.
V praktické části se frekventanti pod odborným vedením seznámí s chovatelským zázemím jednotlivých druhů zvířat a se specifiky jejich ustájení v zajetí.