Petice proti vzniku seznamu živočichů, které je povoleno držet v soukromém vlastnictví


Pokud chcete, aby měl Váš podpis vyšší váhu, podepište také ePetici pomocí své bankovní identity na Portálu občana →ZDE←


Pokud byste chtěli podpořit sběr podpisů v listinné podobě*, můžete si stáhnout petici →ZDE←, plakát k vyvěšení →ZDE← a podpisový arch →ZDE←

*Vyplněné podpisové archy zasílejte, prosím na adresu ZOOREKVALIFIKACE Ing. Lenka Šíšová, Únětická 182, 25262 Statenice - Černý Vůl do 20. února 2024 Petice proti vzniku seznamu živočichů, které je povoleno držet v soukromém vlastnictví
(tzv. „pozitivnímu seznamu“),
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby bylo zamezeno vzniku seznamu živočišných druhů, který taxativně vymezí, jaká zvířata mohou být chována v zájmových chovech.

Žádáme touto peticí zákonodárce, aby se jednoznačně postavili proti tomuto seznamu. Jeho vznik by poškodil nejen demokratické a ústavní principy naší společnosti, ale v budoucnu by mohl vést k zániku řady druhů v něm neuvedených.

Současně žádáme, aby naše stanovisko bylo prezentováno i na úrovni Evropského parlamentu.


ODŮVODNĚNÍ PETIČNÍHO NÁVRHU

V současné době se v rámci ČR i v rámci Evropské unie formují lobbistické skupiny, které pod záminkou ochrany zvířat volají po vytvoření seznamu druhů, které jediné by směly být chovány na území ČR, popřípadě EU. Argumentace, kterými podporují svůj návrh, je manipulativní a není v souladu s vědeckými poznatky.

Debaty o problémech chovu zvířat jsou současně diskusí o právech a svobodách člověka. Seznam, který direktivně stanovuje, jaké druhy je jedině možné držet mimo licencovaná zařízení, je diktátem, který ohrožuje důvěru v právo a ústavní principy ČR.

Nastavení životní pohody zvířat v péči člověka bude vždy souviset s úrovní poznání lidí, kteří zvířata chovají. To však neznamená, že jsou zvířata v soukromých chovech týrána a že je nutné výběr chovaných druhů omezit.

Vznik schváleného seznamu může mít negativní dopady na živočišné druhy, které v něm nebudou uvedeny.

Přijetím seznamu by došlo k úpadku úrovně chovatelství a ztrátě dovedností, ve kterých je ČR v popředí na mezinárodní úrovni.

 

Důvody, proč takovému seznamu říci ne:

 1. Chov v soukromé i profesionální péči zajišťuje rezervní populaci pro vymírající druhy. V případě náhlého kolapsu populace v přírodě budou druhy, na seznamu nezařazené, ohroženy vyhynutím. Nebude totiž možné využít soukromých kapacit k udržení genofondových rezerv. Licencovaná zařízení samotná nemají kapacitu tuto roli kompletně splnit. 

  Již nyní je role soukromých chovatelů nezastupitelná v případě udržení genofondu kriticky ohrožených druhů.
   
 1. Vznik „pozitivního seznamu“ s sebou nese reálné riziko opětovného rozvoje černého trhu bez kontroly a s vyšším rizikem šíření chorob.
   
 1. Chov zvířat v zajetí vzdělává chovatele, kteří jsou a budou prospěšní při uchování populací jednotlivých druhů. V důsledku zavedení „pozitivního seznamu“ ustane mezigenerační přenos informací o ekologii či etologii druhů do seznamu nezařazených. Ztratíme vědomosti potřebné pro komplexní ochranu přírody.
   
 1. Blízký kontakt člověka se zvířaty formuje jeho osobnost již od raného dětství, a to podle příkladů a vzorů dospělých. Námi odmítaný seznam narušuje princip budování základu kladných vztahů ke zvířatům a přírodě obecně.
   
 1. V důsledku „pozitivního seznamu“ dojde k vyšší zátěži na legislativní úrovni, než tomu je u seznamu, který vymezuje druhy, jež se chovat nesmějí. Lze předpokládat vyšší nároky na vymáhání práva.
   
 1. Česká republika má nastavený dostatečný legislativní rámec pro regulaci v soukromých chovech. Chov některých druhů zvířat omezuje či zakazuje formou „negativního seznamu“.
   
 1. Vznik zmiňovaného seznamu povede v konečném důsledku k úpadku zájmu o chovatelství v celé společnosti, což s sebou ponese ekonomické důsledky. V České republice tvoří tržby spojené s chovem zvířat nezanedbatelnou část HDP.
   
 1. Přijetím „pozitivního seznamu“ bude v ČR ohroženo množství stávajících pracovních míst, o které by společnost omezením služeb spojených s chovatelstvím přišla.

 

Proti vzniku „pozitivních seznamů“ se v červnu tohoto roku vymezila oficiálním prohlášením i Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Podobně odmítá vznik takových seznamů také Unie botanických zahrad ČR.

 

Petiční výbor:


Ing. Jan Vašák, Bradlo 16, 588 21 Velký Beranov
Mgr. Ondřej Matouš, Třešňová 3021, 289 24 Milovice
doc. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Na Magistrále 768, 280 02 Kolín
Mgr. Josef Brož, Přehýšov 234, 330 23 Přehýšov
RNDr. Pavel Sekerka, Kurčatovova 322, 109 00 Praha, Petrovice 
Ing. Renata Masopustová, Ph.D., Luhovská 1737/2, 182 00 Praha 8
Ing. Lenka Šíšová, Únětická 182, 252 62 Statenice – Černý Vůl

Zastupovat petiční výbor je oprávněn kterýkoli člen petičního výboru.

 

Adresát:


Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
Sněmovní 176/4
118 26 Praha 1 - Malá Strana
Petiční výbor PS


Datum zveřejnění petice: 15. 8. 2023


 


Po odeslání formuláře bude na zadanou emailovou adresu odeslán email s odkazem pro potvrzení podpisu.

Celkem podpisů (z toho viditelných): 555/499

Podpisy těch, kteří souhlasili, aby byl jejich podpis viditelný zobrazit
Světlana Rayová
Jaromír Novák
Vlastimil Minařík
Dana Plšková
Lada Kašparová
Markéta Jariabková
Helena Pospíšilová
Eva Pitáková
Kateřina Pitáková
Monika Daníšková
Veronika Mašková
Pokorný Zdeněk
Dagmar Nešněrová
Lenka Rytířová
václav Kejř
Ing. Jindřich Urban
Katarína Brožová
Petr Gál
Jana Hruba
Radim Mácha
Kateřina Grofová
Libuše Jiránková
Jana Křížová
František Barvínek
Olga Helbichová
Martina Roskovcová
Jarmila Rabasova
Zuzana Holcapkova
Josef Mládek
Vlastimil Beran
Anna Kissová
Ilona Pejšová
Iva Fremrová
Jaroslav Pavel
Alice Láníková
Milan Láník
Štěpánka Láníková
Jiří Amler
vsebek@aqa.cz
Marie Didiová
Simona Linková
Magda Osmerova
Jiří Glatt
Karel Hájek
Štěpán Policer
Andrea Navrátilová
Lenka Balejová
Jan Libosvar
Šárka Holman
Andrea Ličková
Barbora Staňková
Alena Michnová
Elena Chaplygina
Jana Vavrušková
Karel Oudia Lusk
Pavel Gál
Naděžda Špačková
Pavlína Šichová
Rudolf Macek
Svatopluk Ondřej
Václav Bartuška
Josef Baťa
Karel Rozínek
Jiří Kraif
Martin Šebesta
Veronika Verdy
Pavel Nádvorník
Rudolf Benda
Radek Otoupalík
Milena Štefková
Lukáš Flégl
Ivan Škraňka
Jiří Kadeřávek
Hrdina Richard
Jiri Mrnka
Miroslav Kolář
Jaromír Mára
Kamil Fiala
Silvie Kuchtová
Klára Zalabáková
Šilhová Ludmila
Bronislava Dukátníková
Vlasta Gálová
Tereza Petříková
Simona Olšáková
Pavla Svršková
Ivan Průcha
Denisa Faustová
Karel Chwistek
Tereza Peřinová
Zdeněk Smělík
Irena Vidrmanová Kopová
Anna Saxlová
Jiri plechaty
Lukáš Kotásek
Miroslav Král
Tatiana Fedešová
Jan Šafář
Milena Fantová
Jan Šafář
Tereza Vítová
Karel Calta
Josef Chylík
Markéta Golejová
Petr Kulhánek
Marta Pospíšilová
Jana Frankovičová
Veronika Veselá
Gabriela Hamtáková
Václav Holzbauer
Josef Koláček
Kateřina Bezányiová
Tomáš Ernest
Iveta Šizlingová
Jana Smejkalová
Michaela Dolina Zárubová
Vladimír Němeček
Karin Rádková
Josef Česal
Lucie Vaccari
Renata Dolejšová
Pavlína Uchnárová
ing. František Patera
Simona Veselá
Daniela Minářová
ia
Martin Radek
Richard Kadlec
jitka Kartáková
Miloš Čadek
Nikol Maretková
Marcela Dufková
Tereza Marková
Helena Halíková
Miroslav Daranský
Jitka Součková
Lumír Olšák
Štěpánka Slánská
Hanka Kašík
Ladislava Sodomková
Jaroslav Kozubek
Milan Křišťan
Anneliese Beniskova
Iva Langrová
Danuše Herpe Jungmannová
Jitka Bartošová
Štefan Zigmanek
Lucie Přibylová
Augustína Konvičková
Klára Břenková
Marie Čiplová
Jaroslav Bejda
Tomáš Petržela
Vratislav Vaic
Ing. Gabriela Filipová
Tomáš Patera
josef fryz
Karla Kopecká
Dagmar Kuchtíčková
Helena Vlková
Václav Olbrecht
Homoláč Štěpán Ing.
Marek Macháček
Jan Matějíček
Michal Haupt
Václav Míčka
Karel Neruda
Ludmila Kohoutová
Tomas Travnicek
Mauro vaccari
Martin Kopecký
Natálie Nováková
Jana Kubešová
Petra Beranová
Michal Necid
Dušan Klinder
Szotková Lucie
Lukáš Szozek
Petr Střelec
Zdeněk Pluhař
Linda Halodová
Lenka Horáková
Miroslav Hanzel
Miroslav Blahušek
Silvie Milotová
Martina Bajcurová
Hana Pisarčíková
Nikola Bradlová
David Jeřábek
Lucie Jeřábková
Eva Šafránková
Lenka Koutecká
Juraj Beláček
Hana Beláčková
RNDr.Mária Beláčková
František Šusta
Lucie Fajkošová
Radek Fendrych
Marie Vejborná
Lenka Syrová
Hana Jelínková
Luděk Ďásek
Radomíra Ďásková
Koprnická
Beata Štýbrová
Alzbeta Dudova
Lenka Stoličná
Vendula Hrdličková
Ctirad Zabloudil
Jana Králová
Věra Knollová
René Peter Markwart
Ryantová Hana
Jan Košíček
Ludmila Brázdilová
Zdeněk Šlechta
Lucie Gabrielová
Barbora Vobořilová
Tomáš Bednařík
Radka Kymlová
Olga Čekal
Marcela Jirasova
Jiří Kupec
Jolana Segetová
Jana Kožnarová
Alexandra Dobrovičová
Renata Mandová
Markéta Košinová
Monika Švarcová
Milan Pokorný
Jolana Krajčová
Pavel Klouda
Eva Kadlecová
Daniela Lazarová
Roman Fornusek
Lenka Čechová
Jana Martínková
Říhová Petra
Christina Vlašínová
Vanda Volčíková
Monika Dýcková
Kateřina Ondráčková
Ludmila Zigmanková
Věra Vlašínová
Jana Štěpánková
Iva Ulbrichová
Pavla Šmídová
Pavel Vápeník
Jaroslava Havlinová
Martin Chadim
Margita Dušková
Denisa Ficek Sigmundová
Roman Pawlas
Milan Hornát
Lenka Koudelová
Barbora Medviďová
Jan Duda
Miroslav Tichota
Eva Štemberová
Jana Korvasová
Zuzana Sustrova
Šárka Gajdošová
Alena Podaná
Michala Kudrnová
Jana Koláčková
Anna Kočíková
Martina Veselá
Jana Pačesová
Kateřina Schánělcová
Veronika Nováková
Tereza Langová
Martina Urbankova
Hana Dvořáková
Jitka Hošková
Pavel Souček
Ing. Simona Jandurová
veronika požárová
Anna Procházková
Bára Kostřížová
Michaela Malá
Jiří Rill
Lenka Hoffmannová
Václav Klát
Jiří Malina
Kordová Alena
Adéla Bischofová
Markéta Jehličková
Michaela Kolářová
milan sembol
sandra piťhová
Monika Bujdákova Šedíková
Iveta Šimková
Eva Skořepová
Mojmír Kratochvíl
Martina Řezníčková
Roman Řezáč
Jiří Řezníček
Lenka Hřebcová
Marie Korelusová
Zuzana Stachelová
Michaela Loucká
Marie Lusková
Vtípilová Anežka
Iva Trantinová
Karel Willinger
Josef Kamiš
Veronika Pluhařová
Anna Boštíková
Kristýna Pasternakova
Stanislav Rouha
Štefan Majiroš
Radka Šuma Kozlová
Kateřina Šaldová
Pavlína Heryán
Petra Friedrichová
Filip Kisler
Klára Mirová
Pavlína šafránková
Petr Vaňo
Iva Lapková Zelinová
Monika Kubíková
Libuše Vichrová
Veronika Horáková
Kateřina Šotolová
Denisa Filipíková
Markéta Jeřábková
Elena Yurova
Eva Kličková
Kristian Bačinsky
Marek Chovanec
Monika Špernoga
Tereza Nemeckova
Dana Jandova
Marek Pavlovsky
Lenka Kindlová
Dita Kellnerová
Kateřina Šachlová
Zuzana Tesařová
Drahomíra Caletková
Zuzana Carvová
Jiřina Breznická
Markéta Čechová
Jana Fuková
Kamila Hajri
Yvona Frišoufová
Jiří Janča
Petr Stahl
Pavla Šálová
Alena Tvrzová
Miloslav Karásek
Konstancie Dřínková
Josef Bis
Lenka Wernerová
Tomáš Louček
Michal Fuglevič
zdeněk berger
Šárka Kliská
Iva Hájková
Barbora Hurtova
Radim Skalka, Oliver Skalka, Hana Skalková
Jan Hemza
Terezie Hemzová
Anna Šlancarová
Radek Šlancar
Eva Kalousova
Květa Dlouhá
Jana Pluhackova
Romana Albrecht Lišková
Miroslava Strašilová
Tereza Kalvasová
Eliška Mikulíková
Simona Charvátová
Anna Růžková
Kateřina Podolská
Vojtěch Malík
Natálie Palánová
Jiří Vítek
Jaroslava Vítková
Tomáš Němeček
Simona Hušková
Stanislav Voral
Nela Mašková
MVDr. Ladislav Mladý
Alice Laburdová
Monika Stehnová
Lenka Fairaislová
Mária Slavíčková
Monika Králiková
Žaneta Šišková
Václav Chadraba
David Filipín
David Filipín
Michaela Wertheim
Lenka Rychlá
Markéta Pařízková
Anna Nedvídková
Nikola Kozáková
Jana Mikezová
Marcela Wejvodová
Jana Krejčiříková
Mgr. Michaela Zelinkova Opršalová
Pavla Coufalová
Barbora Csabaiová Csabaiová
akad. mal. Lenka Vojtová
Radim Kotrba
Jana Vašatová
Ivana Knížková
kateřina vorlíčková
Ivo Přikryl
Miroslav Rohlík
Ing. Milan Soukup
Eva Šváchová
Radim Jakeš
Petr Difko
Stanislav ABSENGER
Jaroslav Schindler
Andrea Stárková
Zdeňka Procházková
Eliška Žáková
Nikola Vébrová
Jana Vacíková
Jana Vacíková
Berenika Anna Hýsková
František Nosek
Michal Netolicky
Kateřina Rathúská
Lucián Revák
Kristýna Čechová
Radomír Zajíček
Šárka Gorgoňová
Veronika Jenikovská
Lenka Gotthardova
Věra Bulvová
petr martinek
Petr Blahut
Miroslav Matucha
Lenka Kostohryzová
Anna Škvorová
Josef Richter
Martin Cyrus
Jiří Sternberg
Ing. Jaroslav Humpál
Pavel Friedberger
Zbyněk Svačina
Jan Knobloch
Libor Lev
Jiří Svoboda
Tomáš Bureš
Šanda Jiří
Jan Hudík
Libor Milenovský
petr venc
Petr Švorba
Zdeněk Knor
Kateřina Knorová
Adéla Knorová
Petr Braun
Jan Horák
Jan Rotrekl
Jan Patočka
Petr Pošusta
iveta Cepková
Ivana Andrlová
Lucie Duspivová
Libor Duspiva
Jakub Duspiva
Klára Hrabětová
Michaela Šollarová
Radek Šollar
Romana Křížová
Gabriela Fránková
Helena Lindaurová
Andrea Létalová
Josef Benda
Taňa Lipavská
Anna Růžková
Eva Balošáková
Veronika Kaftanová
Petra Kottová
Marta Hrabalová
David Langer
Tomáš Procházka
MVDr. Martina Bartoková
Karel klohna
MVDr. Rita Tesařová
Martina Pásková
Zlatko Janeba
Milan Král
Tereza Chaloupková
Ivana Stejskalová
Julie Sajlerová
Kristýna Benešová
Marek Hanne
Marcela Laurinová
Jana Gurská
Alžběta Matušková
Alena Pitzmosová
Lucie Balaštíková
Kristýna Toušová